Ratkaisumme ovat konkreettisia ja skaalautuvia

Muutos- ja valmennusohjelmamme skaalautuvat tarpeen mukaan veloituksettomasta neuvonnasta laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Ne ovat konkreettisia ja vaikuttavat heti arjen työhön.

Reboot-konsepti

Liiketoiminnan muutosten tahti nopeutuu jatkuvasti ja perinteiseen suunnitteluun on yhä vähemmän aikaa. Uusien toimintatapojen ideointiin ja käytäntöön viennin haasteisiin pitää vastata nopean kehittämisen mallilla, jotta saadaan aikaan mahdollisimman pienin ponnisteluin riittävän isoja muutoksia.

REBOOT-KONSEPTIT ERI TARKOITUKSIIN

Reboot on skaalautuva konsepti, jonka kehitimme yhdessä yritysten kanssa auttamaan henkilöstöä työskentelemään tehokkaammin muuttuneessa työmaailmassa. Yrityskoosta riippumatta konkreettiset muutokset näkyvät arjessa heti ja koko henkilöstö sitoutuu muutokseen.

Lue yrittäjien kokemuksia Kinnon Reboot -valmennuksesta

Alla lisätietoa eri Reboot-konsepteista.

Digitaalinen muutos

Digitalisaation mahdollisuuksien kartoittaminen, digiloikan toteuttaminen
Lisätietoja

Tuottavuus ja myynnin kasvu

Yrittäjille, yrittäjäryhmille, johtoryhmälle, avainhenkilötiimelle, markkinointi- ja myyntitiimeille, omistajanvaihdoksiin
Lisätietoja

Taitovalmennus

Taitovalmennukset päälliköille, johdolle ja tiimeille
Lisätietoja

Näin autamme organisaatioita uudistumaan

Edistämme toiminnan sujuvuutta

Parannetaanko yhdessä asiakaskokemuksen ja toiminnan sujuvuutta? Vastuu työn kehittämisestä pitää kuulua henkilöstölle, koska he tietävät asiakkaiden tarpeet ja toiveet parhaiten. Valmennamme nopeaan oppimiseen ja ennakkoluulottomaan uusien ratkaisujen testaamisen Lean startup-mallia käyttäen.

Valmennamme tiimejä ja johtamista

Valmennamme tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja – emme vain työsuoritukseen liittyvää henkilökohtaista osaamista. Pureudumme konkreettisiin ongelmiin, joita ovat esimerkiksi yhteisön sisäiset ristiriidat, tehoton tiimityöskentely, turhat ja leipiinnyttävät palaverit tai tunne oman työn merkityksellisyyden vähenemisestä.

Vauhditamme kasvua markkinoinnilla ja myynnillä

Yrityksissä ei usein tiedetä mitä halutaan tai minne toiminta kannattaisi suunnata. Tavoitteet ovat itsestään selviä, liian pieniä tai puuttuvat kokonaan. Ainoastaan liikevaihdon nousu mahdollistaa suhteellisen kasvun markkinoilla, mikä vaatii jatkuvaa uudistumista. Kanssamme opitte markkinoita nopeammin ja teette tarjoamastanne jatkuvasti kiinnostavampaa suuremmalle joukolle asiakkaita.

Etsimme markkinoiden parhaat osaajat

Suorahakuprosessimme varmistaa oikeanlaisten kandidaattien löytymisen ja vaihtoehtojen mahdollisuudet toimeksiantajalle. Tarvittaessa käytämme käyttäytymis- ja motivaatiokartoitusta sekä henkilöarviointia. Näin varmistamme oikean hakijan valinnan sekä työtehtävän että tiimiin sopivuuden näkökulmista.

 

Nopeutamme strategista uudistumista

Haluja uudistua? Tiedättekö, millä tavalla uudet virtaukset haastavat teitä? Mikä estää tai hidastaa tavoitteeseen pääsyä? Otamme toteutukseen mukaan koko henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät ensimmäisestä työvaiheesta alkaen. Selvitämme, mihin organisaatiosi sijoittuu verrattuna toimialaan, asiakkaisiin ja kilpailutilanteeseen.