HALUATKO LISÄÄ MYYNTIÄ?

Profiant on erikoistunut asiakastyön systematisointiin ja tulokselliseen johtamiseen. +10% konseptiamme on sovellettu menestyksekkäästi kymmenille tuhansille asiakkaidemme asiakkaille.

Onnistunut asiakkuuksien ja myynnin kasvattaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä läpi organisaation. Yksittäiset valmennukset eivät riitä, vaan asiakashallinnan toimintatavat ja myyntiprosessin vaiheet tulee muuttaa läpi organisaation – pysyvästi.

Lupaamme +10% myynnin kasvun, jos sitoudut toteutukseen 100%.

TOTEUTTAMISEN VAIHEET

Kun olet saanut tarpeeksesi epämääräisestä asiakashallinnasta ja olet valmis sitoutumaan onnistumiseen.

KASVUN ESTEIDEN PURKAMINEN

 • Selvitämme johdon, myynnin, sidosryhmien ja asiakkaiden nykytilanteen.
 • Etsimme kasvun esteiden juurisyyt ja puramme ne.
 • Perustamme ohjausryhmän ja työtiimit.

YMMÄRRYS +10%

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

 • Käymme läpi olemassa olevan asiakaskannan.
 • Määritämme kriteerit ja keräämme tiedot luokittelutyökaluun.
 • Luokittelemme asiakkaat ja prospektit.

RESURSSIT +10%

HOITOMALLIEN SUUNNITTELU

 • Rakennamme tiimityönä asiakkaille hoitomallit.
 • Teemme avainasiakkaille kasvusuunnitelmat.
 • Perustamme asiakkuustiimit. Sovimme kaikille roolit ja vastuut.

ASIAKASTYÖ +10%

ASIAKASKOKEMUKSEN TESTAUS

 • Testaamme mallia asiakkaiden kanssa matkan aikana.
 • Varmistamme asiakaskokemuksen paranemisen.
 • Tarkistamme prosessin sujuvuuden ja toimivuuden.

ASIAKASKOKEMUS +10%

TOTEUTTAMINEN

 • Integroimme hoitomallit johtamiseen, palaverikäytäntöihin, prosesseihin ja palkintaan.
 • Määrittelemme mittarit ja seurannan työkalut.
 • Seuraamme toimenpiteiden toteutumista ja myynnin kasvua.

TOTEUTUS +10%

ASIAKASTARINAT

|

Yara

”Lähdimme liikkeelle myynnin esteiden purkutalkoilla. Osallistimme jokainen ryhmästämme mukaan yhteiseen tilaisuuteen. Sen jälkeen jaoimme porukan tiimeihin, jotka lähtivät rakentamaan uutta toimintamallia sen pohjalta, mitä olimme löytäneet yhdessä.”

|

Footbalance

”On hyvin tärkeää kansainvälisessä, yli viidessäkymmenessä maassa toimivalle yhtiölle, että struktuurit ovat selkeitä. Toimenpiteet, joita Suomessa tehdään, tulee voida implementoida globaalisti.”

|

Dustin

”Profiant löysi kanssamme uuden tavan toimia, jossa tiimit palvelevat asiakasta eri osa-alueilla. Paras osaaja on hoitamassa tiettyä asiaa, jolloin kaikki tekeminen ei ole yhden henkilön vastuulla.”

TÄTÄ +10% TARKOITTAA TEILLE

Jätä yhteydenottopyyntö ja katsotaan yhdessä, mitä +10% teillä tarkoittaisi käytännössä. Lupaamme, että puolessa tunnissa saat vähintään yhden toteutuskelpoisen idean testattavaksi organisaatiossanne.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.